COVID-19

SIPTU vadītāju paziņojums biedriem

2020. gada 23. marts

Cienītais biedr!

COVID-19 vīrusa infekcija ir radījusi dziļu neskaidrību par strādājošo un viņu ģimeņu veselību un finansiālo drošību visā salā. Mūsu biedri ir ļoti norūpējušies par šīs krīzes ietekmi uz viņu darbavietām un ģimenēm.

Šajā ārkārtas situācijā SIPTU biedri turpina strādāt visās mūsu arodbiedrības pārstāvētās nozarēs gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Simtiem tūkstošu cilvēku tiek atlaisti no darba vai strādā saīsinātu darba dienu, un šādu cilvēku skaits palielināsies nākamajās dienās un nedēļās, kā arī pārskatāmā nākotnē, līdz krīze norims.

Šīs ārkārtas situācijas laikā ir jāpiemēro sociālā taisnīguma un solidaritātes principi, uz kuriem balstās mūsu arodbiedrība, lai sabiedrība pārvarētu šo nepieredzēto publiskās veselības krīzi.

Šajā sakarā mēs vēlētos izteikt dažus lūgumus un priekšlikumus, kas, mūsuprāt, var mazināt COVID-19 krīzes radīto draudu būtiskāko ietekmi uz mūsu fizisko un finansiālo drošību.

Lūdzu, ievērojat Veselības dienesta (HSE) sniegtos ieteikumus par roku mazgāšanu, sejas aizskaršanu, virsmu tīrīšanu, sociālo distancēšanos un, ja nepieciešams, pašizolāciju, lai aizkavētu un apturētu vīrusa izplatību. HSE sniedz aktuālo informāciju par koronavīrusu (COVID-19) vietnē www2.hse.ie un pa tālruni Callsave 1850 24 1850.

READ MORE


Bookmark and Share

NEW MISC